Ümit

Installing Jibri as Docker Images – More Scallable and Managable Way of Jitsi Conference Recording

Installing Multiple Jibri as Docker Images – More Scallable and Managable Way of Jitsi Conference Recording Complete guide to instal and confiure multiple Docker Jibri images in Ubuntu 18.04 and 20.04 LTS. Why Jibri on Docker? Jibri is the Jitsi’s componen does recording of a conference. It is possible to install a Jibri component to …

Installing Jibri as Docker Images – More Scallable and Managable Way of Jitsi Conference Recording Read More »

Perfect opportunity for OTT and VOD… But what about technological barriers?

Perfect Opportunity for OTT and VOD… But What About Technological Barriers? VOD and OTT Technologies aren’t prohibitive anymore. But making the right technological choices with the correct strategy is a must in order to succeed. What is OTT and VOD? Even though OTT and VOD are terms used pretty much interchangeably, that is not exactly …

Perfect opportunity for OTT and VOD… But what about technological barriers? Read More »

OTT ve VOD İşine Girmek İçin Doğru Zaman… Peki Teknolojik Bariyerleri ne Yapacağız?​

OTT ve VOD İşine Girmek İçin Doğru Zaman… Peki Teknolojik Bariyerleri ne Yapacağız? VOD ve OTT işindeki teknolojik bariyerler eskisi kadar yüksek değil. Fakat doğru teknoloji stratejisi ile doğru teknolojileri tercih etmek bu işte başarılı olmak için bir zorunluluk. OTT ve VOD Nedir? SOT ve VOD birbirinin yerine kullanılsa da tam olarak aynı şeyler değil. …

OTT ve VOD İşine Girmek İçin Doğru Zaman… Peki Teknolojik Bariyerleri ne Yapacağız?​ Read More »